Kategoriarkiv: Aktiebolag

Aktiebok och Aktiebrev

Idag har vi upptäckt att vi behöver föra aktiebok över aktiebolaget. Detta är uppenbarligen något som alla aktiebolag måste göra. En aktiebok innebär att man upprättar en förteckning över bolagets aktier och vem/vilka som äger dem. En aktiebok måste också sparas så länge som aktiebolaget är aktivt och minst 10 år efter det. Det verkar i sig inte vara några konstigheter, men det var tur att vi upptäckte det i tid, för det kan tydligen innebära fängelse i upp till ett år om man inte har fört aktiebok.

Vi läste också på om vad aktiebrev innebär. Ett aktiebrev kan begäras från en aktieägare och på brevet framgår vem som står som ägare till vissa av bolagets aktier.

Det är mycket nytt som dyker upp nu i uppstarten, men det är samtidigt kul att lära sig.